Tjänster

Nedan beskrivs några av de tjänster jag kan erbjuda och vilka former de tar. Det vanligaste är att vi träffas online även om offlineträffar också kan förekomma.

Filosofisk konsultation

Du kommer till konsultationen med en fråga, något du vill diskutera, och under ett samtal på runt en timma utforskar vi denna fråga och vad som kan tänkas ligga bakom den. Utgångspunkten är att du är nyfiken på dig själv och vill få hjälp med att se dig själv utifrån, speglad i en annan människa. Detta samtal kan lösa upp knutar och hjälpa dig att få perspektiv på problem och dina funderingar.

Workshop

En grupp vill träffas för att diskutera någon fråga som intresserar dem under guidning av en samtalsledare. Tillsammans hjälps vi åt att klargöra tanken och att tränga djupare in i de spännande frågeställningarna. Det kan ske vid ett enstaka tillfälle eller vara en återkommande aktivitet. Vi lär oss både mer om själva frågeställningen och om hur vi själva tänker och förhåller oss till den.

5 lektioner

Här träffas vi 5 x 90 minuter och var vi lägger fokus är upp till dig. En del föredrar att fokusera på att träna sig på de filosofiska kompetenserna argumentation, problematisering, konceptualisering, tolkning m.m. medan andra hellre vill jobba med sig själva. Då kan dessa kompetenser bli ett verktyg för att åstadkomma detta men det blir snarare de existentiella frågorna som står i förgrunden. Oavsett fokus kommer du träna dig i att analysera dig själv, hur du tänker och talar, och du kommer få en större medvetenhet i hur du fungerar intellektuellt och emotionellt.

Utbildning för grupper

En grupp lärare vill träna sig i frågeteknik, några chefer tycker att övning i kritiskt tänkande eller i argumentation kan bidra positivt till verksamheten. Under ett par timmars workshop övar vi oss i den här kompetensen och får med oss ett antal verktyg som kan vara till hjälp i vårt arbete.