Om mig

Född och uppvuxen i Borås. Har magisterexamina i filosofi (Umeå universitet) och i svenska språket och engelsk litteratur (Göteborgs universitet). Legitimerad gymnasielärare i engelska, svenska och filosofi. Praktiserande medlem hos svenska sällskapet för filosofisk praxis (ssfp). Certifierad filosofisk praktiker vid Institut de Pratiques Philosophiques (IPP). Medlem av Institute for Thinking and Dialogue (ITD). Bor för närvarande i Göteborg.

Vem är jag och vad gör jag?

Jag har arbetat som gymnasielärare i snart 20 år, bland annat i ämnet filosofi, och de senaste åren som filosofisk praktiker. Första gången jag kom i kontakt med den filosofiska praxisen var när jag åkte till Argenteuil, en förstad till Paris, och bevistade den franska organisationen Institut de Pratiques Philosophiques seminarium vårvintern 2018.

Sedan dess har jag utbildat mig i deras regi och är nu en av organisationens praktiserande filosofer. De senaste två åren har jag ägnat en hel del tid åt att utbilda nya filosofiska praktiker inom IPPs Philosophical Counselling-program och sedan 2022 är jag praktiserande medlem hos Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Jag har också hållit workshops om philosophical counselling för studenter vid Wiens universitets masterprogram för filosofisk praxis och presenterat filosofisk praxis för lärare och studenter vid Panjab University i Chandigarh. Till och från leder jag filosofiska caféer i Lerum där jag också jobbar som lärare. Den huvudsakliga delen av mitt arbete går emellertid ut på individuell träning av praktiker och att ge filosofiska personliga samtal.

Det finns många olika former under vilka filosofisk praxis bedrivs, och olika länder och enskilda filosofiska praktiker har sina respektive traditioner och metoder. Själv har jag funnit ett värde i den lite mer rigorösa franska varianten som jag ser som ett konstruktivt sätt att rensa i tankarna genom en sokratisk utfrågning snarare än att berätta en livshistoria. Det är ett sätt att förvandla ältandet av problem till en spännande undersökning av det egna varat utanför en psykiatrisk, psykoanalytisk, religiös eller politisk kontext. Den som inte känner sig i behov av vård, av olika skäl inte känner sig dragen till kyrkan eller vill kunna diskutera utan att vara bunden av ideologiska ståndpunkter kan här finna ett annat forum för att engagera sig i sin egen existens.

Klicka på knappen nedan för att se vilka tjänster jag kan erbjuda.

Omdömen och rekommendationer

Mathias is one of the practitioners I have trained since he first became involved with us. He has shown advanced skills in both the theoretical and the practical aspects of our work and he is now part of the Institute of Philosophical Practices and the Institute of Thinking and Dialogue teams. I would not hesitate recommending him as a philosophical practitioner for any age group or any level of proficiency.

Oscar Brenifier, filosofisk praktiker, PhD i filosofi (Paris IV – Sorbonne), grundare av Institut de Pratiques Philosophiques

Mathias is one of the best practitioners we have trained and I can fully recommend him as a highly competent practitioner. His methodological approach and the structure of his work and thinking makes him well suited to run workshops as well as provide individual training and consultations. The clarity of his thinking and his ability to understand and question others are excellent, and he is able to balance both the theoretical and practical aspects of the various exercises and activities he proposes in the course of the work.

Leïla Millon Bierre, filosofisk praktiker och utbildare vid Institut de Pratiques Philosophiques

Through a combination of empathy and philosophical erudition, a consultation with Mathias gave me a new perspective on myself and helped me identify a potentially toxic contradiction in my own thinking.

Adam Lalák, Prag 

I have had several consultations with Mathias. The process was comforting in emotional aspects but a little bit pressing in mental aspects. I think he is a gentle, patient, intelligent philosopher.

Gong Yan, Nanjing

I had the pleasure of working with Mathias during my training to become a philosophical counselor. I appreciated his calm, respectful communication style and the ease in asking questions that brought clarity to the knowledge I had accumulated that far. I definitely recommend him as a trainer!

— Anca Berlo, Chamonix

This changed my view on the practice of philosophy. Whereas the philosophy at university seems so dry, here, through a process of engagement, I felt the intellectual stimulation internally change me. I now believe philosophy like this may hold a similar or complementary power for internal change to that of psychological processes like therapy. For that I am very grateful.

— Alexander Spoor, Johannesburg

Certifikat