PISA, matteproven och ekonomin

I PISA-undersökningar, rapporteras det, uppvisar svenska skolelever allt sämre resultat inom de områden där kunskapsnivåer mäts: matematik, naturvetenskap och läsförståelse, och sedan 2012 även problemlösning. Syftet med dessa undersökningar är enligt skolverket att utröna i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Man vill se hur dessa ungdomar klarar […]

Read More PISA, matteproven och ekonomin

Descartes is in the Machine

Dualismen har varit den förhärskande synen på relationen mellan kropp och själ åtminstone sedan Descartes på 1600-talet fram till 1900-talet (och som säkert är den syn många av oss har rent intuitivt om vi reflekterar över frågan). Den går ut på att kropp och själ är två åtskilda ting: min kropp har utsträckning i rummet […]

Read More Descartes is in the Machine

Reality 3.0

What will happen when we digitalize the classroom? I have a feeling (well, not just a feeling) that the issue is much bigger than choosing to write on ipads instead of using pen and paper, or collecting your notes in Evernote and not in a folder. Are we instead in the midst of a paradigm […]

Read More Reality 3.0