En ny skola eller mer av samma del 2

Redan 1967 konstaterade Marshall McLuhan i sin bok ”The Medium is the Massage” att ”there is a world of difference between the modern home environment of integrated electric information and the classroom”. Även om förutsättningarna ändrats något de senaste 45 åren är analysen fortfarande i stort sett giltig. Datorer och/eller läsplattor finns tillgängliga i de […]

Read More En ny skola eller mer av samma del 2

En ny skola eller mer av samma?

Att skolan krisar kan man läsa om dagligen och stundligen, inte minst i DN de senaste veckorna. Olika förslag till lösningar förs fram: återförstatligande, höjda löner, höjd skolpeng, högre antagningskrav till lärarutbildningarna, mindre undervisningsgrupper, mer läxor (!), tidigare betyg, fler nationella prov … men allt detta är nödlösningar för att försöka rädda ett system som […]

Read More En ny skola eller mer av samma?

Den mobila skolan – en sammanfattning

Så, här kommer en sammanfattning av uppsatsen jag skrev. (Den som vill ta sig igenom hela texten hittar den i föregående bloggpost.) Som gymnasielärare och filosofistudent har jag, när det var dags att skriva en kandidatuppsats, ställt mig frågan i vilken mån skolan påverkas av den digitala/mobila utveckling som samhället genomgår. Att skolan är en […]

Read More Den mobila skolan – en sammanfattning

Den mobila skolan

Jag har äntligen skrivit klart (och fått igenom) min uppsats om implikationerna av att införa ny teknologi i ett befintligt system, i det här fallet skolan. En sammanfattning kommer inom kort men tills vidare finns hela uppsatsen här: Den Mobila Skolan                               […]

Read More Den mobila skolan

Storify history

Using Storify in the classroom, does it serve any purpose? It might, as a way of introducing a topic. A couple of students worked with ”the troubles:” … and learned a bit about it in the process, since they had to read the articles and watch the clips before deciding whether to include them in […]

Read More Storify history

The Tweeting Twenties

You ask your students to sum up The Great Gatsby in a tweet, and as always they deliver. Here’s a sample: ”In the gorgeous 20s, one great man forever longing for the love of his life. Love disaster and heartbreak in their dashing, glamorous lives.” ”Everybody who is anybody is seen at Gatsby’s glittering parties. […]

Read More The Tweeting Twenties

Reality 3.0

What will happen when we digitalize the classroom? I have a feeling (well, not just a feeling) that the issue is much bigger than choosing to write on ipads instead of using pen and paper, or collecting your notes in Evernote and not in a folder. Are we instead in the midst of a paradigm […]

Read More Reality 3.0

Cut the Crap

Sometimes, the best way to approach stupidity is to do what Burroughs did and cut it up. The idea is to take a piece of work, cut it up and rearrange the parts, and hope that something better (or, hopefully, truer) will emerge. In our modern day and age we use a cut-up machine rather than scissors, […]

Read More Cut the Crap