En var sin egen fångvaktare

Den engelske 1700-talsfilosofen Jeremy Benthams ”Panoptikon” var en design för ett nytt slags fängelse, en rund byggnad med ett kontrolltorn i mitten varifrån de olika cellerna hela tiden kan övervakas. Fångarna kan emellertid inte se in i kontrolltornet så de vet aldrig om och när de är övervakade (det är fysiskt omöjligt att övervaka alla […]

Läs mer En var sin egen fångvaktare