IRL? In your dreams

En möjlig orsak till motståndet mot användningen av ny teknik i skolan är att man är fast i ett dualistiskt tänkesätt, en tankefigur som delar in tillvaron i verkligt och overkligt, riktigt och på låtsas, materiellt och immateriellt, osv. (endast med en dualistisk syn på tillvaron kan man komma på ett så urbota dumt begrepp som IRL, ”in real life”). Detta tänkesätt ligger väl också bakom den stelbenta utformning av nationella prov (som Elias Giertz @eliasgiertz beskrivit på ett slående sätt i bloggposten ”Ni är fan inte friska”). Begreppet ”digital dualism” och vad det innebär att vara eller inte vara en digital dualist debatteras flitigt för närvarande, men mer om det en annan gång. Först en summarisk bakgrund.

Redan de gamla grekerna (i alla fall vissa av dem) var dualister. Anders Wedberg beskriver i Filosofins historia hur pytagoréerna började göra upp listor på motsatser i ett försök att förstå världen. Till ena spalten förs begrepp som kännetecknar enhetens, vilans, ljusets och godhetens region, till den andra mångfaldens, rörelsens, mörkrets och ondskans (naturligtvis placeras mannen i den första kategorin och kvinnan i den andra…). Parmenides och eleaterna åstadkom mer förfinade uppdelningar vars motsatser utgjordes av sanningens och illusionens väg. En motsatslista med några av dessa egenskaper ser ut såhär:

Enhet – Mångfald

Vila – Rörelse

Oföränderlighet – Förändring

Evighet – Uppkomst och förintelse

Verklighet – Overklighet

 

Wedberg återger ytterligare en lista som gäller vår uppfattning av de två verkligheterna:

Förnuftet – Sinnena

Sanning – Osanning

Visshet – Ovisshet

 

Och så en no-brainer. Den som är det allra minsta kritisk mot, eller kanske till och med lite orolig vid tanken på Internets framväxt och det myckna surfandet skulle placera en digitaliserad tillvaro i vilken kolumn – den högra eller den vänstra? En ledtråd: IRL betecknar vilken tillvaro, den digitala eller den icke-digitala? Översätt begreppet till svenska och du får (lite otympligt kanske) ”i det verkliga livet”. Motsatsen, den digitala tillvaron, skulle då vara ”det overkliga livet”. Lite kul är det allt att denna motsats upphäver sig själv, vilket Wedberg också påpekar. Eftersom det overkliga inte existerar föreligger ingen motsättning. Den digitala världen kan inte vara overklig eftersom den då inte skulle existera, vilket den uppenbarligen gör. Alltså är den någonting annat och det som ligger närmast till hands är väl att den helt enkelt är verklig.

dualism
cc by deviantART

Men ändå, gör en googling på orden facebook, riktiga och vänner och det förväntade dyker upp – en vattentät skillnad mellan facebookvänner och riktiga sådana. The British Psychological Society pushar för en ny undersökning som indikerar att personer med hög social mediaaktivitet överlag inte känner sig mer tillfredsställda i relationen med sin partner. Rubriken blev av någon anledning ”Facebook friends are not real friends”. En gammal DN-artikel från 2007 dyker upp som berättar att ”riktiga vänner är inte samma sak som internetvänner”. Till viss del är det här förstås en semantisk fråga, det handlar om vad man lägger i begreppet ”riktig”. I somliga fall kan det helt enkelt betyda ”sanna” vänner, eller nära vänner som man umgås med på ett djupare personligt plan (vilket förstås lika gärna kan ske över nätet som face-to-face). Ofta signalerar ändå ordvalet en åtskillnad mellan något verkligt och något till stora delar påhittat. I nämnda DN-artikel används uttrycket ”den ’riktiga’ världen”. Facebookvänner får citattecken runt sig, ”vänner”. Offlinetillvaron beskrivs som ”verkliga livet”, IRL helt enkelt.

Jag ser i huvudsak två problem med det här. Det ena är att det inte stämmer – det går inte att dela upp tillvaron i två, en digital och en icke-digital, som man förflyttar sig mellan. Dessa två begrepp är så sammanblandade att alla försök att sära dem åt är meningslösa. Jag återkommer till detta i nästa post, men först ett litet tankeexperiment:

1) Du tittar på ett träd och gillar vad du ser. Du skulle kanske säga att du just då befinner dig i den ”verkliga” världen.

2) Du tar upp din mobil och tar en bild på trädet som du genast instagrammar med en hashtag och en slående kommentar, typ ”snyggt träd”. Du skulle kanske säga att du just då befinner dig i den digitala världen. Men …

3) När du tittar på trädet och tänker: ”Snyggt träd! Det måste jag instagramma med kommentaren ’snyggt träd’”, vilken värld befinner du dig i då?

Det andra problemet är att eleaterna räknade med ett högre och ett lägre, ett finare och ett fulare. Detta togs upp av Platon (idévärld och sinnevärld), fördes vidare av nypytagoréer och nyplatoniker och förs så småningom via Augustinus in i den kristna filosofin med sin åtskillnad av den smutsiga kroppen och den rena själen. Dualismen utvecklades så småningom av Platon och nyplatoniker till ett strikt hierarkiskt system där man bland annat laborerade med rangordningar som Gud – mannen – kvinnan – djuren, eller filosofen – krigaren – arbetaren. Att använda begrepp som ”verklig” eller ”riktig” när man diskuterar vänner, fritidsintressen, arbetsmetoder eller liknande är, vare sig det är avsiktligt eller inte, starkt värderande. Om den gängse uppfattningen är att digitala verktyg är mindre värda än analoga, att online-kommunikation inte är lika givande som köttmöten, att en internetuppkoppling sätter mig i direktkontakt med all världens hemskheter – en uppfattning som vidmakthålls med vårt språkbruk – hur ska vi då komma vidare från en situation där det av skolverket uppfattas som helt normalt att skriva en argumenterande artikel på 100 minuter, med blyertspenna, utan hjälpmedel, utan att prata med någon annan, utifrån en tänkt konferens som man inte bevistat och som heller aldrig någonsin ägt rum i den ”verkliga” världen? Är det detta som är real life?

IMG_0233
Nationellt prov i Engelska 6, Focus: Writing

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s